ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 122/37
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 เมษายน 2537
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
SULFAYEL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
COMPRESSED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : J03A0
กลุ่มตำรับยา : SYSTEMIC SULPHONAMIDES
รายละเอียด : J03A0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ในการรักษาอาการ ท้องเสีย เนื่องจาก การติดเชื้อ แบคทีเรีย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. SULFAGUANIDINE       ปริมาณ/หน่วย  500 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 129/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 23 ซอย มีสุวรรณ 3 (สุขุมวิท 71) ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 0 2392 4338
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022370012211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(15 ธันวาคม 2559)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอแจ้งเลิก
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
15 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
15 ธันวาคม 2559 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:37:8