ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 52/39
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
30 มกราคม 2539
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
คาร์บอคเตอร์
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
CARBOCTER
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM - COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R05C0
กลุ่มตำรับยา : EXPECTORANTS
รายละเอียด : R05C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ช่วยละลายเสมหะในโรคเกี่ยวกับทางเดินลมหายใจที่มีเสมหะมากและเหนียว,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1TABLET
1. S-CARBOXYMETHYLCYSTEINE       ปริมาณ/หน่วย  375 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 นบ 114/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 96/3 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หมู่ 6 ตำบล ราษฎร์นิยม อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150โทร. 02-9855855
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022390005211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2563-2564)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
10 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
23 มิถุนายน 2565 19:48:20
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 7:44:24