ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 239/50
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 มิถุนายน 2550
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
เดลิต้อน
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
DAILYTON
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
COMPRESSED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : G03A5
กลุ่มตำรับยา : PROGEST-ONLY PREPS,ORAL
รายละเอียด : G03A5
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้คุมกำเนิดสำหรับสตรี,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 TABLET
1. LYNESTRENOL       ปริมาณ/หน่วย  0.500 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 139/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทย
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 79 ถนน รามอินทรา หมู่ 4 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220โทร. 0 2552 8779-83
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022500023911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
11 เมษายน 2559 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
18 กันยายน 2564 14:56:26