ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 295/58
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 พฤศจิกายน 2558
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
มายโดลิน
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
MYDOLIN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
HARD CAPSULE
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R06A0
กลุ่มตำรับยา : ANTIHISTAMINES SYSTEMIC
รายละเอียด : R06A0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาอาการแพ้ต่างๆ เช่น ไช้ละอองฟาง เยื่อจมูกอักเสบเนื่องจากแพ้ ลมพิษ อาการคันตามผิวหนัง ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 CAPSULE
1. MEBHYDROLIN NAPADISYLATE       ปริมาณ/หน่วย  76.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2558
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 95 ซอย คลองมะเดื่อ 13 หมู่ 4 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110โทร. 0 3444 7508-16
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022580029511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
26 กุมภาพันธ์ 2563 17:6:46
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
29 มกราคม 2566 6:23:0