ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1B 7/54 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
5 เมษายน 2560
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
เกรซวิท เม็ด 50
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
GRACEVIT TAB 50
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM - COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : J01G0
กลุ่มตำรับยา : FLUOROQUINOLONES
รายละเอียด : J01G0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- กล่องเสียงและคอหอยอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ (รวมถึงเนื้อเยื่อรอบต่อมทอนซิลอักเสบและฝีรอบต่อมทอนซิล) หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ และการติดเชื้อภายหลัง (secondary infection) ในโรคระบบทางเดิน หายใจเรื้อรัง - กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไตและกรวยไตอักเสบ และท่อปัสสาวะอักเสบ - คอมดลูกอักเสบ - หูชั้นกลางอักเสบและไซนัสอักเสบ - โรคปริทันต์อักเสบ เหงือกอักเสบเนื่องจากฟันคุด และกระดูกขากรรไกรอักเสบ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. SITAFLOXACIN HYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  53.30000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2541
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1899 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900โทร. 0 2941 2992
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1B1062540000711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต CMIC CMO CO., LTD. SHIZUOKA PLANT
ชื่อเมือง SHIZUOKA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
11 ตุลาคม 2562 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
30 พฤษภาคม 2566 20:1:8