ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 12/42 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 กุมภาพันธ์ 2542
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
GLAKAY (15 MG.)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE SOFT
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : M05B0
กลุ่มตำรับยา : BONE CALCIUM REGULATORS
รายละเอียด : M05B0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ช่วยยับยั้งการลดลงของเนื้อกระดูก และมีผลช่วยลดอาการปวดหลังอันเนื่องจาก, โรคกระดูกพรุน(osteoporosis),
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 แคปซูล
1. MENATETRENONE (VITAMIN K2)       ปริมาณ/หน่วย  15 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 17/2533
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่93/1 ยูนิต 603-604 ชั้นที่ 6 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ถนนวิทยุ ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012420001211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต EISAI CO., LTD
ชื่อเมือง TOKYO
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(22 เมษายน 2545)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
เปลี่ยนสถานะเป็นไม่มีเงื่อนไข(N)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
22 เมษายน 2545
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
10 มกราคม 2555 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
7 ธันวาคม 2565 1:18:37