ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 108/50 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
16 สิงหาคม 2550
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ซีดี. เจอีแว๊กซ์
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
CD.JEVAX (Inj)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
VACCINES
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : J07BA03
กลุ่มตำรับยา : encephalitis, Japanese, live attenuated
รายละเอียด : J07BA03
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้เพื่อป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 0.5 มิลลิลิตร
1. LIVE ATTENUATED JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS (SA 14-14-2 STRAIN)       ปริมาณ/หน่วย  >=5.4 log PFU
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 20/2537
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่18 ชั้น 4 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260โทร.0 2748 9333
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012500010811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต CHENGDU INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS
ชื่อเมือง CHENGDU,SICHUAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(1 กรกฎาคม 2553)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
เปลี่ยนสถานะเป็นไม่มีเงื่อนไข(N)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
1 กรกฎาคม 2553
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
3 ตุลาคม 2550 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
30 พฤษภาคม 2566 19:57:37