ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 1168/28
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
31 ตุลาคม 2528
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
เอททิล คลอไรด์
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
ETHYL CHLORIDE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SPRAY
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : N01B0
กลุ่มตำรับยา : ANAESTHETICS LOCAL
รายละเอียด : N01B0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ยาชาเฉพาะที่ ( LOCAL ANAESTHETIC )
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 100 ML
1. ETHYL CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  100 ML.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 122/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 174-176 ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100โทร. 0 2225 6075,0 2221 1651
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022280116811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต DR. GEORG FRIEDRICH HENNING. CHEMISCHE FABRIK
ชื่อเมือง BADEN
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
14 ตุลาคม 2540 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กันยายน 2566 7:15:55