ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 278/34
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 ธันวาคม 2534
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
เอนเซฟาโบล ชนิดเม็ด
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
ENCEPHABOL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SUGAR COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : N06D0
กลุ่มตำรับยา : NOOTROPICS
รายละเอียด : N06D0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
อาการทางสมองเนื่องจากขบวนการเผาผลาญ และการไหลเวียนโลหิตในสมองผิดปกติภาวะหลังจากกระโหลกศีรษะ และสมองช้ำ ภาวะภายหลังโรคเส้นโลหิตในสมองแตก หรือสมองอักเสบ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 TABLET.
1. PYRITINOL DIHCL MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  100 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 24/2534
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เมอร์ค จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่622 ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110โทร.0 2667 8000
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022340027811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต E. MERCK
ชื่อเมือง DARMSTADT
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(3 พฤษภาคม 2548)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2545-2546)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
3 พฤษภาคม 2548
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
27 เมษายน 2541 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
31 มีนาคม 2566 20:16:58