ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 101/38
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
16 สิงหาคม 2538
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
คาวินตัน
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
CAVINTON
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาปราศจากเชื้อ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : C04A1
กลุ่มตำรับยา : VASOTHERAPEUTICS
รายละเอียด : C04A1
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ช่วยลดอาการทางระบบประสาทที่เกิดจากระบบหมุนเวียนของหลอดเลือดในสมอง, ตีบ อาการเหล่านี้ได้แก่ ความจำเสื่อม พูดไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก วิงเวียน, ปวดศีรษะ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ ampoule (2 ml)
1. VINPOCETINE       ปริมาณ/หน่วย  10 mg.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 37/2532
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่736-750 ถนนประชาอุทิศ ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310โทร.0 2274 3500-16
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022380010111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท เมดไลน์ จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(5 เมษายน 2545)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2542-2543)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
5 เมษายน 2545
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
10 เมษายน 2555 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
24 เมษายน 2567 5:53:42