ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 153/40
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
16 พฤษภาคม 2540
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
มิวโคฟลักซ์
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
MUCOFLUX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R05C0
กลุ่มตำรับยา : EXPECTORANTS
รายละเอียด : R05C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
อาการผิดปกติของระบบการหายใจทั้งชนิดรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งมีเมือก (เสมหะ), มากเกินไป อาการหลอดลมอักเสบรุนแรงและเรื้อรัง ปอดอักเสบโดยเฉพาะที่เกี่ยว, ข้องกับการหายใจไม่สะดวกเนื่องจากเสมหะ ใช้เป็นยาขจัดเสมหะก่อนและหลัง, ผ่าตัดของระบบการหายใจ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 10 ML.
1. D,L -TRANS-1-METHYL-4 (2-HYDRO 80.00 MG. A XY-ISOPROPYL) -CYCLOHEX-1,2-EN-6-OL (CYCLIDROL, SOBREROL)       ปริมาณ/หน่วย  80.00 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 38/2539
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่2 ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซอย ถนนสุขุมวิท หมู่ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110โทร.0 2656 9800
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022400015311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.
ชื่อเมือง MILAN
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(5 เมษายน 2545)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2542-2543)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
5 เมษายน 2545
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
28 ตุลาคม 2540 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
26 มกราคม 2565 18:7:7