ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 141/41
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 มีนาคม 2541
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
TRIVASTAL RETARD 50
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SUSTAINED RELEASE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : N04A0
กลุ่มตำรับยา : ANTI-PARKINSON PREPS
รายละเอียด : N04A0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ยานี้ใช้เพื่อ, - รักษาอาการของโรคพาร์กินสัน, - รักษาความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นจากความเสื่อสภาพตามอายุ, - ประกอบการรักษาดรคเกี่ยวกับหลอดเลืดแดงบริเวณแขนและขาส่วนล่าง (lower limb) ได้แก่ โรคของหลอด, เลือดแดงที่ขาซึ่งทำให้เป็นตะคริว และปวดเวลาเดิน , - รักษาความผิดปกติทางตาที่เกิดจากระบบไหลเวียนเลือด
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 TABLET
1. PIRIBEDIL       ปริมาณ/หน่วย  50.00 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 29/2540
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่2 ชั้น15 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซอย ถนนสุขุมวิท หมู่ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110โทร.0 2656 8388
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022410014111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE
ชื่อเมือง 45520 GIDY
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 กันยายน 2542 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
18 กันยายน 2564 15:38:0