ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 275/46
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 พฤศจิกายน 2546
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
LOVISCOL INFANT DROPS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R05C0
กลุ่มตำรับยา : EXPECTORANTS
รายละเอียด : R05C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
คาร์โบซิลเตอีน (โลวิสคอล ) ใช้บรรเทาอาการไอและ เสริมการรักษาอาการเรื้อรังของโรคในระบบ, ทางเดินหายใจที่เกิดร่วมกับการมีเสมหะเหนียวข้นมากผิดปกติ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพองอุดตัน และ โรคหูชั้นกลางอักเสบ ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ML
1. S-CARBOXYMETHYLLCYSTEINE       ปริมาณ/หน่วย  50.000 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 35/2531
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่323 ชั้นที่ 45 ห้อง 4501 - 4504 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ซอย ถนนสีลม หมู่ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022460027511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต INTERPHIL LABORATORIES, INC.
ชื่อเมือง LAGUNA
ชื่อประเทศ Republic of the Philippines
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ยู. เอส. สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(28 ตุลาคม 2553)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
28 ตุลาคม 2553
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
10 พฤษภาคม 2556 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 10:36:37