ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 3/56 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
PERFECTHA SUBSKIN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้เพิ่มเติมเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังโดยช่วยตกแต่งรูปทรงของใบหน้าให้ใหม่, โดยเฉพาะบริเวณ Malar คางและแก้ม
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. SODIUM HYALURONATE       ปริมาณ/หน่วย  20.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 41/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่1550 Area No.C ชั้น 14 อาคารธนภูมิ ซอย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2049 4401
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1072560000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต OBVIELINE
ชื่อเมือง DARDILLY
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
เปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
15 พฤษภาคม 2563
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
29 พฤษภาคม 2563 14:59:29
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:23:32