ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15003/60 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 มกราคม 2561
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
แซคเซ็นดา
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
Saxenda
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1 ยานี้ใช้เพื่อลดน้ำหนัก ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายในผู้ใหญ่อายุดั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีดังนี้ - ภาวะอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือค่าบีเอ็มไอ ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป หรือ ภาวะน้ำหนักเกิน ที่มีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 27 แต่ไม่ถึง 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง หรือมีปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น 2 ยานี้สามารถใช้เพื่อควบคุมน้ำหนัก ควบคู่ไปกับการได้รับโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเพิ่มการออกกำลังกาย ในวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ในกรณีดังนี้ - ภาวะอ้วน (ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์) หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. LIRAGLUTIDE       ปริมาณ/หน่วย  6.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 11/2527
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่98 ห้องที่ 2101-2105 ชั้น 21 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอย ถนนสาทรเหนือ หมู่ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500โทร.0 2237 9263-4
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1072601500311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD, DK - 2880
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD, DK - 2880
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD, DK - 2880
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ปลด SMP(31 มกราคม 2566)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 มกราคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
31 มกราคม 2561 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
30 พฤษภาคม 2566 19:46:45