ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 4/56 (P)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 พฤศจิกายน 2556
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ไดแอกโนกรีน(R) ชนิดฉีด 25 มิลลิกรัม
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
DIAGNOGREEN(R) INJECTION 25 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : V04CX01
กลุ่มตำรับยา : INDOCYANINE GREEN
รายละเอียด : V04CX01
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
(1) ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function test), (2) ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคจอตาและคอรอยด์ด้วยการบันทึกภาพหลอดเลือด, ด้วยรังสี (Chorioretinal angiography)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 set
1. INDOCYANINE GREEN       ปริมาณ/หน่วย  25.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 379/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 323 ชั้น ชั้น 24 ตึก อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0 2631 2070-9
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1092560000411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต TAIYO PHARMA TECH CO., LTD., TAKATSUKI PLANT
ชื่อเมือง OSAKA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
17 พฤศจิกายน 2563 15:24:59
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:15:10