ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 6/57 (NB)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
29 เมษายน 2557
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
เรสติเลน
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
RESTYLANE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE GEL
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : D03A0
กลุ่มตำรับยา : WOUND HEALING AGENTS
รายละเอียด : D03A0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
สำหรับเพิ่มเนี้อเยื่อบริเวณใบหน้า และริมฝีปาก
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 มิลลิลิตร
1. SODIUM HYALURONATE       ปริมาณ/หน่วย  20MG/ML
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 15/2557
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่98 ห้องเลขที่ 3001-3003 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ชั้น30 ซอย ถนนสาทรเหนือ หมู่ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500โทร.0 2023 1800
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10B2570000611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต Q - MED AB
ชื่อเมือง UPPSALA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต Q - MED AB
ชื่อเมือง UPPSALA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต Q - MED AB
ชื่อเมือง UPPSALA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
เปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
15 พฤษภาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
29/5/2563 14:40:01