ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 46/61 (NB)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 ธันวาคม 2561
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
DYSPORT (300 U)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : M03AX01
กลุ่มตำรับยา : botulinum toxin
รายละเอียด : M03AX01
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Dysport is indicated for focal spasticity, including the treatment of:, -arm symptoms associated with focal spasticity in conjunction with physiotherapy; and, -dynamic equinus foot deformity due to spasticity in ambulant paediatric cerebral palsy patients,, two years of age or older, only in hospital specialistt centres with apprpriately trained personnel., , Dysport is also indicated for the following treatments:, -Spasmodic torticollis in adults, -Blepharospasm in adults, -Hemifacial spasm in adults, -Axillary hyperhydrosis in adults, -Moderate to severe glabellar lines in adults
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  300.00000000 unit carton
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 38/2539
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่2 ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซอย ถนนสุขุมวิท หมู่ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110โทร.0 2656 9800
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10B2610004611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต IPSEN BIOPHARM LIMITED
ชื่อเมือง WREXHAM, LL 13 9UF
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต IPSEN BIOPHARM LIMITED
ชื่อเมือง WREXHAM, LL 13 9UF
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต IPSEN BIOPHARM LIMITED
ชื่อเมือง WREXHAM, LL 13 9UF
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 ธันวาคม 2561 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 20:26:13