ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 4/54 (BF)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 ตุลาคม 2554
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
โบทูแล็คซ์
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
BOTULAX INJ. 100 UNITS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1.ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก ชนิด benign essential blepharospasm , ในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ช่วยแก้ไขการเกิดรอยเหี่ยวย่นระหว่างคิ้ว ที่เป็นปานกลางจนถึงรุนแรง ซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของกล้ามเนื้อ corrugators และ/หรือ Procerus ในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปี 3.ลดการเกร็งของแขนและมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่เกิดขึ้นทันที ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.ใช้ในการรักษา Dynamic equinus foot ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการเกร็งที่เกิดในเด็ก cerebral palsy อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/2 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  
สูตรลำดับที่ 2/2 1 หน่วย คือ 1 vial
2. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 11/2544
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110โทร.0 2367 1254
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10F2540000411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HUGEL, INC.
ชื่อเมือง GANGWON-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
21 พฤศจิกายน 2562 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 19:44:7