ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 4/56 (BF)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 พฤษภาคม 2556
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
HUGELTOXIN 50 UNITS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาควบคุมพิเศษ
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาชีววัตถุ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับรักษาโรคตาปิดเกร็งชนิดไม่ทราบสาเหตุ, (ิิbenign essential blepharospasm), ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  50.00000000 UNIT
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 48/2555
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท บอน - ซอง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท บอน-ซอง จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 21/109 ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310โทร. 0 2641 4968-9
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10F2560000411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HUGEL, INC.
ชื่อเมือง GANGWON-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
28 พฤศจิกายน 2556 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 20:19:59