ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 5/58 (BF)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 พฤษภาคม 2558
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
บีทีเอ็กซ์เอ 100 ยูนิต
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
BTXA (BOTULINUM TOXIN TYPE A FOR THERAPY)100 UNITS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE POWDER FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับรักษาโรคตากระปริบ โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกในผู้ใหญ่ และอาากรตาเหล่บางชนิด โดยเฉพาะสำหรับ, อาการตาเหล่ที่มีอาการเวียนศีรษะและเห็นภาพซ้อน (acute paralytic strabismus), อาการตาเหล่ที่มีตาเหล่หันตามตาข้างที่ปกติ, ทำให้มุมระหว่างแกนสายตาเท่ากัน (comitant strabismus),อาการตาเหล่ซึ่งเกิดจาก endocrine myopathy และ, อาการตาเหล่ซึ่งไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ในคนไข้เด็กอายุ 12 ปีหรือมากกว่า,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  100 units
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 24/2556
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท คอสเมด ฟาร์ม่า จำกัด จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท คอสเมด ฟาร์ม่า จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 70/183 หมู่ 11 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2942 0109
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10F2580000511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต LANZHOU BIOTECHNIQUE DEVELOPMENT CO.,LTD.
ชื่อเมือง GANSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต LANZHOU BIOTECHNIQUE DEVELOPMENT CO.,LTD.
ชื่อเมือง GANSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต LANZHOU BIOTECHNIQUE DEVELOPMENT CO.,LTD.
ชื่อเมือง GANSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
7 พฤษภาคม 2558 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 10:50:33