ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 10/59 (BF)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
6 กันยายน 2559
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
XEOMIN (100 LD50 UNIT)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ข้อบ่งใช้เกี่ยวกับความงาม, -รอยย่นบริเวณหัวคิ้ว (Glabellar frowm lines) ในผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 65 ปี, ข้อบ่งใช้ทางระบบประสาท, -โรคคอบิด (Cervical dystonia) ผู้ใหญ่, -ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งหลังเกิดโรคหลอดเลือดสอง (Post-stroke spasticity) ในผู้ใหญ่
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  50.00000000 UNIT
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 21/2558
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่2525 ห้องเลขที่1/509 ชั้น5 อาคารวัน เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถนนพระรามที่4 ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110โทร.0 2229 9696,0 2229 9695
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10F2590001011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MERZ PHARMA GMBH & CO. KGaA
ชื่อเมือง 64354 REINHEIM
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MERZ PHARMA GMBH & CO. KGaA
ชื่อเมือง SAXONY-ANHALT
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MERZ PHARMA GMBH & CO. KGaA
ชื่อเมือง SAXONY-ANHALT
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 กุมภาพันธ์ 2560 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 9:56:13