ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 3/61 (BF)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 พฤศจิกายน 2561
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
CLODEW INJECTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : M03AX01
กลุ่มตำรับยา : botulinum toxin
รายละเอียด : M03AX01
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับรักษาริ้วรอย ร่องลึก บริเวณหน้าผาก ระหว่างหัวคิ้ว (glabella lines), ทั้งแบบปานกลางและแบบรุนแรง ซึ่งสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ corrygator , และ/หรือกล้ามเนื้อ procerus ในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20 และ 65 ปี
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  100.00000000
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 41/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่1550 Area No.C ชั้น 14 อาคารธนภูมิ ซอย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2049 4401
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10F2610000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI - DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI - DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI - DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
12 พฤศจิกายน 2561 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 10:1:19