ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 5/62 (BF)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
18 กรกฎาคม 2562
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
AESTOX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : M03AX01
กลุ่มตำรับยา : botulinum toxin
รายละเอียด : M03AX01
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- ใช้รักษาโรคตาปิดเกร็งชนิดไม่ทราบสาเหตุ (benign essential blepharospasm) ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - รักษาริ้วรอยเส้นขมวดคิ้วรุนแรงแบบชั่วคราว ตั้งแต่ระดับปานกลาง จนถึงร่องลึกที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานของกล้ามเนื้อหว่างคิ้วและ/หรือกล้ามเนื้อโปรเซอรัสในผู้ใหญ่ อายุ 18 ถึง 65 ปี
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5.0 milliliter
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  50 Unit
2. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  200 Unit
3. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  100 Unit
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 ชร 1/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 19/19 ถนน หัวหมาก ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 10240 โทร.09 7996 3641
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10F2620000511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HUGEL, INC.
ชื่อเมือง GANGWON-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต HUGEL, INC.
ชื่อเมือง GANGWON-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต HUGEL, INC.
ชื่อเมือง GANGWON-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
12 เมษายน 2565 14:30:28
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
24 เมษายน 2567 3:33:7