ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 77/26
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
30 สิงหาคม 2526
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาไอเด็กองุ่น
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
BABY COUGH SYRUP
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R05C0
กลุ่มตำรับยา : EXPECTORANTS
รายละเอียด : R05C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้แก้ไอเด็กโดยเฉพาะ บรรเทาไอหวัด ไอหลอดลมอักเสบ เสมหะมาก กลิ่นหอม, หวาน รับประทานง่าย,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 ML.
1. GLYCYRRHIZA,FLUID EXTRACT       ปริมาณ/หน่วย  0.17 ML.
2. SPIRIT ETHER NITROSO       ปริมาณ/หน่วย  0.037 ML.
3. SYRUP TOLU       ปริมาณ/หน่วย  0.22 ML.
4. STRONG AMMONIA SOLUTION       ปริมาณ/หน่วย  0.007 ML.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 38/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่783 ถนนเจริญนคร ตำบลบางปะกอก อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140โทร.0 2468 1412
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022260007711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 มีนาคม 2541 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
9 ธันวาคม 2564 13:49:27