ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 212/28
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
7 กุมภาพันธ์ 2528
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ฟีโนกินอน "เอฟ"
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
PHENOKINON "F" INJECTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาปราศจากเชื้อ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : G03F0
กลุ่มตำรับยา : OESTROGEN + PROGESTOGEN
รายละเอียด : G03F0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ในการรักษา ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml.
1. PROGESTERONE       ปริมาณ/หน่วย  50 MG.
2. ESTRADIOL BENZOATE       ปริมาณ/หน่วย  5 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 45/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 21/2 ซอย พหลโยธิน 28 (เฉลิมสุข) ถนน พหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900โทร. 0 2939 0452 3
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022280021211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
12 กุมภาพันธ์ 2541 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
8 สิงหาคม 2565 8:35:56