ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 39/44
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
เอส.เอ็ม. ออโต
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
S.M. OTO
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
LIQUID OTIC
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : S02C0
กลุ่มตำรับยา : STEROIDS ANTI-INFEC EAR
รายละเอียด : S02C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
การอักเสบของหูส่วนนอก และหูส่วนกลาง ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 100 ML
1. FURALTADONE HCL       ปริมาณ/หน่วย  0.450 G
2. POLYMYXIN B SULFATE       ปริมาณ/หน่วย  1,000,000 U
3. NEOMYCIN (AS SULFATE)       ปริมาณ/หน่วย  0.375 G
4. FLUDROCORTISONE ACETATE       ปริมาณ/หน่วย  0.100 G
5. LIDOCAINE HCL       ปริมาณ/หน่วย  4.000 G
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 3/2544
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 193 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ปากคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 โทร.0 2461 1027
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022440003911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
4 มิถุนายน 2564 13:18:34
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 10:35:56