ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 58/55
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 สิงหาคม 2555
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาแก้ไอขับเสมหะผสมชะเอม
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
AMMONIUM CARBONATE AND GLYCYRRHIZA MIXTURE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
AQUEOUS SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R05C0
กลุ่มตำรับยา : EXPECTORANTS
รายละเอียด : R05C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 ML
1. AMMONIUM CARBONATE       ปริมาณ/หน่วย  20.00 MG
2. LIQUORICE LIQUID EXTRACT       ปริมาณ/หน่วย  0.25 ML
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2541
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
องค์การเภสัชกรรม
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
องค์การเภสัชกรรม
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่75/1 ถนนพระรามที่ 6 ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400โทร.0 2203 8600-3
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022550005811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
27 ตุลาคม 2558 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
17 ตุลาคม 2564 3:7:45