ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 30/51 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 ตุลาคม 2551
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
BELARA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM - COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : G03A1
กลุ่มตำรับยา : MONOPHAS PREPS<50MCG OEST
รายละเอียด : G03A1
ลำดับที่ : 2 รหัส : S01C0
กลุ่มตำรับยา : STEROIDS ANTI-INFEC EYE
รายละเอียด : S01C0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Belara is ahormonal contraceptive ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 TABLET
1. CHLORMADINONE ACETATE       ปริมาณ/หน่วย  2.00 MG
2. ETHINYLESTRADIOL       ปริมาณ/หน่วย  0.03 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 33/2544
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอ๊บบอต โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอ๊บบอต โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 2/4 ชั้น 5, ชั้น 5 เอ และ ชั้น 9 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0 2610 6300
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1012510003011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต GRUNENTHAL GmbH
ชื่อเมือง AACHEN
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(14 ธันวาคม 2553)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ถูก Transfer ทะเบียน
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
14 ธันวาคม 2553
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
25 กันยายน 2551 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
30 พฤษภาคม 2566 19:35:58