ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 148/27
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
21 พฤษภาคม 2527
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
แอสมีตัน -เอส
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
ASMETON - S
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : R03B2
กลุ่มตำรับยา : XANTHINES,SYSTEMIC
รายละเอียด : R03B2
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
อาการหอบหืดที่มีอาการไอ และน้ำมูกไหลร่วมด้วย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. METHOXYPHENAMINE HCL       ปริมาณ/หน่วย  12.5 MG.
2. NOSCAPINE       ปริมาณ/หน่วย  7 MG.
3. AMINOPHYLLINE       ปริมาณ/หน่วย  25 MG.
4. CHLORPHENIRAMINE MALEATE       ปริมาณ/หน่วย  2 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 1/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอเชี่ยน ทีเจดี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอเชี่ยน ทีเจดี. เอ็นเตอร์ไพรซ์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่90 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) ถนนลาดพร้าว ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310โทร.0 2542 1277
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022270014811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SANKYO CO. , LTD
ชื่อเมือง TOKYO
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(3 พฤษภาคม 2548)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2545-2546)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
3 พฤษภาคม 2548
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
3/2/2541