ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 123/30
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 พฤษภาคม 2530
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
โรวาทีเน็ก
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
ROWATINEX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE SOFT
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : A05A2
กลุ่มตำรับยา : BILE STONE THERAPY
รายละเอียด : A05A2
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ละลายและขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต, นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, (UROLITHIASIS NEPROLITHIASIS) ป้องกันการก่อตัวของนิ่วดังกล่าว, และบรรเทาอาการปวดเกร็งในทางเดินปัสสาวะ ขับปัสสาวะ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. PINENE ALPHA + BETA       ปริมาณ/หน่วย  31 MG.
2. CAMPHENE       ปริมาณ/หน่วย  15 MG.
3. CINEOLE       ปริมาณ/หน่วย  3 MG.
4. FENCHONE       ปริมาณ/หน่วย  4 MG.
5. BORNEOL       ปริมาณ/หน่วย  10 MG.
6. ANETHOLE       ปริมาณ/หน่วย  4 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 อย 6/2527
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่518/5 ชั้น 12 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ซอย ถนนเพลินจิต หมู่ ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022300012311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ROWA PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง CORK
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
20 กุมภาพันธ์ 2561 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
26 มิถุนายน 2565 3:54:4