ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 87/31
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
26 กันยายน 2531
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ครีโซฟีน
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
CRESOPHENE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
LIQUID DENTAL
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : A01A3
กลุ่มตำรับยา : MOUTH ANTIINFLAMMATORIES ANALGESIC FOR TOPICAL USE
รายละเอียด : A01A3
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 100 g.
1. DEXAMETHASONE       ปริมาณ/หน่วย  0.10 g.
2. THYMOL       ปริมาณ/หน่วย  5.00 g.
3. PARACHLOROPHENOL       ปริมาณ/หน่วย  30.00 g.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 227/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่33/2-8 ซอยรองเมือง 4 ถนนรองเมือง ตำบลรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330โทร.0 2613 8081-90,0 2613 8060-68
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022310008711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SEPTODONT
ชื่อเมือง 94107 SAINT-MAUR DES FOSSES CEDEX
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(29 สิงหาคม 2562)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2560-2561)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
29 สิงหาคม 2562
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
4 มีนาคม 2541 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
7 ตุลาคม 2565 10:45:58