ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 13/42
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 กุมภาพันธ์ 2542
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
แมสตู-เอส (ชนิดเหน็บทวาร)
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
MASTU S (SUPPOSITORIES)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาอื่นๆ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SUPPOSITORY RECTAL
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาโรคริดสีดวงทั้งภายในและภายนอก รอยแยกของผิวหนังบริเวณทวานหนัก, บรรเทาอาการคันและลดการอักเสบบริเวณทวารหนัก,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 SUPPOSITORY
1. BUFEXAMAC       ปริมาณ/หน่วย  250 MG
2. BISMUTH SUBGALLATE       ปริมาณ/หน่วย  100 MG
3. TITANIUM DIOXIDE       ปริมาณ/หน่วย  100 MG
4. LIDOCAINE HCL       ปริมาณ/หน่วย  10 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 78/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่1168/100,1168/98,1168/99 ชั้น 33 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120โทร.0 2689 5999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022420001311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต STADA ARZNEIMITTEL AG
ชื่อเมือง D-61118 BAD VILBEL
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(15 สิงหาคม 2546)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2543-2544)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
15 สิงหาคม 2546
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
23 กรกฎาคม 2542 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
24 เมษายน 2567 5:35:23