ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 46/43
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
13 ธันวาคม 2543
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
ALLOMARON
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM - COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : M04A0
กลุ่มตำรับยา : ANTI-GOUT PREPARATIONS
รายละเอียด : M04A0
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
กรดยูริคในโลหิตสูง, โรคเก๊าท์ ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. ALLOPURINOL       ปริมาณ/หน่วย  100.00 MG
2. BENZBROMARONE       ปริมาณ/หน่วย  20.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 228/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่87/2 ชั้น 24 ออลซีซั่นส์เพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330โทร.0 2264 9999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022430004611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต A. NATTERMANN & CIE. GMBH
ชื่อเมือง COLOGNE
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(9 มกราคม 2549)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
9 มกราคม 2549
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
13 ธันวาคม 2543 0:0:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
17 ตุลาคม 2564 3:38:37