ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 4/62 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
JUVEDERM VOLITE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
GEL FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับเติบเต็มรอยที่ผิวหนัง เช่นริ้วรอยเส้นเล็กๆ และเพื่อแก้ไขลักษณะของผิวหนัง, เช่น การไฮเดรชั่นและความยืดหยุ่นให้ดีขึ้น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. HYALURONIC ACID GEL       ปริมาณ/หน่วย  12.00000000 milligram
2. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.30000000
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 30/2554
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่973 ห้องเลขที่ 8E และ 11K ชั้น 8 และ ชั้น 11 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ซอย ถนนเพลินจิต หมู่ ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330โทร.0 2640 4999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1072620000411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ALLERGAN
ชื่อเมือง PRINGY 74370 ANNECY
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ALLERGAN
ชื่อเมือง PRINGY 74370 ANNECY
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ALLERGAN
ชื่อเมือง PRINGY 74370 ANNECY
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
เปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
15 พฤษภาคม 2563
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
29 พฤษภาคม 2563 14:23:46
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
24 เมษายน 2567 5:13:35