ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 187/28
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 มิถุนายน 2528
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 มิถุนายน 2567
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาแก้โรคผิวหนังผื่นคันหมอบุญเกิด
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
-
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : -
กลุ่มตำรับยา : -
รายละเอียด : -
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :
ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผยบ กท 52/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
นางสาว ไพลิน มะระพฤกษ์วรรณ
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ร้าน บุญเกิดโอสถ
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่18/1,18/2 ตรอกมานะวิทยา ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี ตำบลคลองต้นไทร อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022280018711C
รายละเอียดผู้ผลิต :
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
นางสาว ไพลิน มะระพฤกษ์วรรณ
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
21/11/2540