ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 132/58
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 พฤษภาคม 2558
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาน้ำมันเหลือง ตราหมอบุญเกิด ตรามะระ
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
-
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำมัน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาน้ำมันระเหย
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาสามัญประจำบ้าน
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : HM0201
กลุ่มตำรับยา : ยาแก้ปวดเมื่อย(ภายนอก)
รายละเอียด : HM0201
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :
ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผยบ กท 52/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
นางสาว ไพลิน มะระพฤกษ์วรรณ
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ร้าน บุญเกิดโอสถ
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 18/1,18/2 ตรอกมานะวิทยา ซอย กรุงธนบุรี 1 ถนน กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600โทร. 0 2438 2403
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022580013211C
รายละเอียดผู้ผลิต :
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ร้าน บุญเกิดโอสถ
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป
ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ร้าน บุญเกิดโอสถ
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ
ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ร้าน บุญเกิดโอสถ
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
26/2/2563 17:06:46