ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 290/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 กรกฎาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 กรกฎาคม 2568
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาครีมสมุนไพร สูตรร้อน ตราเลอแลกซ์ซี่
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
HERBAL MEDICATED CREAM WARM FORMULA LURLAXY BRAND
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาครีม
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ครีม
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : HM0201
กลุ่มตำรับยา : ยาแก้ปวดเมื่อย(ภายนอก)
รายละเอียด : HM0201
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม ชม 1/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022630029011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง เชียงใหม่
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง เชียงใหม่
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง เชียงใหม่
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
15 มิถุนายน 2565 21:57:10
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
30 พฤษภาคม 2566 18:54:11