ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 370/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 กรกฎาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 กรกฎาคม 2568
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล ตรามาดามไทเฮิร์บ
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
ANDROGRAPHIS PANICULATA EXTRACT CAPSULE MADAM THAI HERB BRAND
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาแคปซูลแข็ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาจากสมุนไพร ยาพัฒนาจากสมุนไพร (ขายทั่วไป)
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : HN0201
กลุ่มตำรับยา : ยาแก้ไข้
รายละเอียด : HN0201
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
แก้ไข้
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม สป 1/2558
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 21 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2313-3456-131
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022630037011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
25 เมษายน 2565 15:48:12
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
8 สิงหาคม 2565 7:36:35