ระบบเครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ค้นจากชื่อผู้ประกอบการ
ค้นจากชื่อการค้า ( ชื่อยี่ห้อ )
ค้นจากชื่อเครื่องสำอาง
ค้นจากเลขที่แจ้ง ( รูปแบบ xx-x-xxxxxxx )
"ห้ามฉีด ห้ามใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ หรือห้ามใช้ในทางเมโสเทอราปี หรือห้ามใช้ร่วมกับเข็มขนาดเล็ก (micro-needle) หรือห้ามใช้ร่วมกับเครื่องมือใดๆ "
"ใช้สำหรับทาภายนอกเท่านั้น"
จำนวนค้นหาทั้งหมด :   0   รายการ
ลำดับเลขจดแจ้งชื่อผู้ประกอบการชื่อการค้าชื่อผลิตภัณฑ์สถานะสถานะสถานที่ 
No records to display.