ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 38/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
24 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โปรกีโนวา 2 มก.
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PROGYNOVA 2 MG.
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
โปกีโนวา เป็นฮอร์โมนทดแทน (HRT) สำหรับรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังหมดประจำเดือน หรือหลังการผ่าตัดรังไข่ออก (ovariectomy) ใช้สำหรับป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. ESTRADIOL VALERATE       ปริมาณ/หน่วย  2.000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 96/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 130/1 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022640003811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต BAYER WEIMAR GMBH UND CO. KG
ชื่อเมือง WEIMAR 99427
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต BAYER WEIMAR GMBH UND CO. KG
ชื่อเมือง WEIMAR 99427
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต BAYER WEIMAR GMBH UND CO. KG
ชื่อเมือง WEIMAR 99427
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต BAYER WEIMAR GMBH UND CO. KG
ชื่อเมือง WEIMAR 99427
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
29 พฤศจิกายน 2564 15:4:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:6:11