ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 546/47
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 มิถุนายน 2547
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 มิถุนายน 2569
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
ยาเสอตานหวั่นชนิดแคปซูล
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
YA SUR TAN WAN CAPSULE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาแคปซูลแข็ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาแผนโบราณที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : HA1101
กลุ่มตำรับยา : ยาบำรุงร่างกาย
รายละเอียด : HA1101
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บำรุงร่างกาย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม นบ 1/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยาม เอสเอฟ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สยาม เอส เอฟ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 88/88 หมู่ 1 ตำบล ศาลากลาง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022470054611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
27 กันยายน 2564 21:10:12
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
23 กันยายน 2566 12:17:55