ยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา

ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย)
ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อสารสำคัญ   "เฉพาะทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
เลขทะเบียนตำรับยา      * ตัวอย่าง 1F 3/55(B)
จำนวนค้นหาทั้งหมด รายการ ณ วันที่
หมายเหตุ : 1. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น หากประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง หรือดำเนินการทางกฎหมาย โปรดติดต่อสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.กรณีสืบค้น โดยใช้อุปกรณ์ที่เป็น android หรือ ios อาจไม่สามารถดูรายละเอียดได้ แนะนำให้สืบค้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ หากยังไม่สามารถสืบค้นได้โปรด จับภาพหน้าจอ และแจ้งปัญหาไปยัง Drug-SmartHelp@fda.moph.go.th
3.หากไม่สามารถดูรายละเอียดได้โปรดตั้งค่า Browser ให้อนุญาตการใช้ ป๊อปอัพ/pop up
4.แนะนำให้ใช้ Firefox , Chrome และ Microsoft edge