ยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ระบบค้นหาข้อมูลสถานที่ด้านยา

ชื่อจังหวัด *กรุณาเลือกทุกครั้ง
ชื่อสถานที่หรือชื่อร้าน
เลขที่ใบอนุญาต * ตัวอย่าง 8/2540
จำนวนค้นหาทั้งหมด รายการ
หมายเหตุ 1. แสดงเฉพาะใบอนุญาตที่มีสถานะ คงอยู่ เท่านั้น
               2.ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น หากประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง หรือดำเนินการทางกฏหมาย โปรดติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่ตั้งอยู่หรือติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรณีที่สถานที่นี้ต้องอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือเป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน
              3.กรณีสืบค้น โดยใช้อุปกรณ์ที่เป็น android หรือ ios อาจไม่สามารถดูรายละเอียดได้ แนะนำให้สืบค้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ หากยังไม่สามารถสืบค้นได้โปรด จับภาพหน้าจอ และแจ้งปัญหาไปยัง Drug-SmartHelp@fda.moph.go.th
               4.หากไม่สามารถดูรายละเอียดได้โปรดตั้งค่า Browser ให้อนุญาตการใช้ ป๊อปอัพ/pop up